Mật khẩu wordpress được mã hóa MD5

Nếu bạn có cài wp lên local mà quên password thì hãy vào db của wp và mở bảng wp_user ra nhé, tìm đến tên user mà bạn đã cài ban đầu và xóa trường user_pass đi và thay thế đoạn md5 mà bạn mã hóa vào nhé. Continue reading “Mật khẩu wordpress được mã hóa MD5”

Advertisements