Gọi một template tại static block trong magento

Bạn chỉ cần vào CMS page hoặc Static block dán vào đoạn code sau là được

{{block type=”core/template” template=”customer/form/forgotpassword.phtml”}}

 

Bạn phải nhớ rằng template phải phù hợp với proj của bạn!

bây giờ chỉ cần gọi theo blockId là chúng ta sẽ lấy được cái template customer/form/forgotpassword.phtml ở bất kỳ đâu!

OK!

Bài 1: Hello world

  1. Các việc chuẩn bị trước khi lập trình.

–          Wow netbeans!!! Đây sẽ là IDE mà chúng ta làm việc trong suốt series này, ok!

–          Chrome hoặc firefox or any browser tùy các bạn nhé! <- cái này sẽ để chạy project cho chúng tá và tất nhiên J

–          Tạo localhost bằng xampp phiên bản lastest! <- các bạn tìm hiểu cách cài đặt ở trang khác, rất chi tiết đấy!

–          Ok let’s go!

  1. Hiện Hello wolrd

Khởi động netbeans và nhấn tổ hợp phím ctrl+shift+N để tạo project, đặt tên là seri nhé! Nó sẽ tự đọng tạo cho chúng ta một file index.php có nội dung như sau:

<html>

<head>

<meta charset=”UTF-8″>

<title></title>

</head>

<body>

<?php

//         Chúng ta sẽ viết toàn bộ code trong phần thẻ <?php ?> này

?>

</body>

</html>

Các bạn chú ý chúng ta muốn viết code php ở đâu thì sẽ phải đặt chúng ở trong <?php ?>, trong đây nó sẽ gửi đến server để xử lý sau đó nội dung sẽ được trả về trình duyệt như trang web bình thường.

Nào chúng ta bắt đầu:

–          Tạo thư mục nữa ở trong project là bai1 và tạo tiếp 1 file mới có tên là hello wolrd.php có nội dung như sau:

<?php

echo ‘Hello world!!!’;

?>

Các bạn lưu lại và ra ngoài trình duyệt gõ như sau http://localhost/seri/bai1/hellworld.php và cùng xem kết quả.

Giải thích: echo là câu lệnh để cho chúng ta muốn hiện một chuỗi hoặc một biến, đoạn text bên trên sẽ được hiển thị khi gặp dấu nháy đơn đóng.

Và tiếp tục nào!

–          Tạo một file tên là date.php trong cùng thư mục bai1

Để hiển thị ngày – tháng – năm hiện tại trên trình duyệt:

<?php

echo ‘Ngày hôm nay là: ‘.gmdate(“d – m -Y”);

?>

 

Giải thích: Dấu chấm là để nối chuỗi trong php, còn gmdate là hàm định nghĩa sẵn cho phép chúng ta hiển thị ngày tháng hiện tại, từ gm viết tắt từ Greenwhich Mean Time, từ d viết tắt của từ date, m – month là số còn M – là tên tháng bằng chữ, Y – year đủ cả 4 chữ số ví dụ 2014 còn y nhỏ thì sẽ hiện ra 14.

Các bạn lưu lại và ra ngoài trình duyệt gõ như sau http://localhost/seri/bai1/date.php và cùng xem kết quả.

–          Để hiển thị đoạn text trên trình duyệt bằng cách truyền biến (khai báo biến bắt đầu bằng dấu $ ) thì ta sẽ làm như sau, tạo một file tên showname.php có nội dung:

<meta charset=”UTF-8″>

<?php

$name = “Trịnh Thành Đô”;

echo $name

?>

Giải thích: trong ví dụ này đoạn text được gán vào biến name, dòng thứ hai cung cấp nội dung biến name cho câu lệnh command, câu lệnh command hiển thị nội dụng biến name. Lưu vào và chạy ngoài trình duyệt http://localhost/seri/bai1/showname.php.

OK tạm thời bài một cho các bạn làm quen với cách khai báo biến và hiển thị ra như vậy, hẹn các bạn vào bài viết tiếp theo – Form handling.

Lời nói đầu

Lời nói đầu

PHP là một ngôn ngữ kịch bản web mã nguồn mở phía server. PHP được viết tắt cho Hypertext Pre-Processor. Nó được dùng để phát triển các trang web động và hỗ trợ các tính năng mạnh mẽ cho xử lí hình thức (Form). PHP sử dụng cookies và session để lưu trữ thông tin người dung (tôi sẽ nói rõ sự khác biệt của hai loại này trong một bài chi tiết sau này).

 

 

Trong series này tỗi sẽ làm việc với php 4 trên hệ điều hành Windows 8. PHP hỗ trợ rất nhiều nền tảng và rất nhiều database (nơi lưu trữ dữ liệu để làm việc với trang web động) như: Mysql, mSQL, Oracle, PostgreSQL…

Các bài viết trong series sẽ có sự tham khảo ở nhiều nơi trên internet và sách vở.

Bắt đầu seri về PHP cơ bản

Xin chào toàn thể các bạn, mình làm việc với PHP chưa lâu nhưng có một chút kinh nghiệm với ngôn ngữ này. Nhân thời gian không bận mà cũng cũng không rảnh rỗi mình viết một seri về PHP. Mình sẽ viết những cái cơ bản nhất cho đến những cái phức tập nhất mà mình biết. Hy vọng các bạn sẽ đón nhận nó và ủng hộ cho mình!

Thanks all!