Gọi một template tại static block trong magento

Bạn chỉ cần vào CMS page hoặc Static block dán vào đoạn code sau là được

{{block type=”core/template” template=”customer/form/forgotpassword.phtml”}}

 

Bạn phải nhớ rằng template phải phù hợp với proj của bạn!

bây giờ chỉ cần gọi theo blockId là chúng ta sẽ lấy được cái template customer/form/forgotpassword.phtml ở bất kỳ đâu!

OK!

Tạo tên miền ảo trên localhost (Xampp)

Đầu tiên các bạn sẽ phải vào đường dẫn sau, mình đang cài xampp trên ổ E nhé: E:\xampp\apache\conf\extra và mở file httpd-vhosts.conf và tìm đến dòng NameVirtualHost *:80 nếu nó có dấu # đằng trc thì bỏ đi và thêm đoạn code sau vào:

<VirtualHost *:80>

ServerName mobile.loc
DocumentRoot “E:\xampp\htdocs\vidu”
<Directory “/Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs”>
</Directory>
</VirtualHost>

Đây chính là đoạn ta tạo tên miền ảo mobile.loc, các bạn chú ý E:\xampp\htdocs\vidu đoàn này là thư mục mà chứa project của chúng ta.

Tiếp theo vào đường dẫn: C:\Windows\System32\drivers\etc mở file host (cái này hay chỉnh để vào fb 🙂 ) và thêm vào đoạn code sau:

———–

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 mobile.loc <- thêm vào cái này

———–

OK! nếu bạn muốn thêm 1 domain mới nữa vào thì chỉ việc copy thêm đoạn này và sửa lại thông tin thôi 🙂

<VirtualHost *:80>

ServerName xxx.com
DocumentRoot “E:\xampp\htdocs\xxx”
<Directory “/Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs”>
</Directory>
</VirtualHost>

 

Nào hãy khỏi động lại xampp và tận hưởng thành quả nào!

Hãy để lại comment nếu bạn có gặp rắc rối nhé!

Date trong php và mysql

– Nếu trong db của bạn trường ngày lưu dạng int 11 số thì lúc lấy current time bạn phải sử dụng strtotime(‘now’) hoặc strtotime(‘tomorow’)

nó sẽ trả về cho bạn ngày theo định dạng 9382437423 :), lúc lấy trong db ra chỉ cần dùng hàm date(‘d/m/Y’) để định dạng theo kiều day-month-year(4 số).

<?php
$d = ‘2014-5-18’;

echo date(“d-m-Y”,strtotime($d));

?>

 

– Nếu trong cơ sở dữ liệu bạn lưu trường ngày định dạng date thì lúc lấy vào bạn cũng phải lưu định dạng 0000-00-00 và lúc hiện ra cần phải dùng hàm date với định dạng sau date(‘Y/m/d’,strtotime($bien));

Okie!

Cách tích hợp skype vào website

<a href=”Skype:nickcuaban?chat”>

<img title=”Xin chao” src=”http://mystatus.skype.com/bieutuong/nickcuaban&#8221; alt=”” width=”120″ height=”30″ />

</a>
nickcuaban: Thay bằng nick skype của Bạn (thay tại 2 vị trí)
title: Thông báo hiện thị khi người dùng di chuột qua biểu tượng Skype
bieutuong: Nhận các giá trị ” bigclassic”; “mediumicon”; “smallclassic”; “balloon”
Các Bạn có thể thay đổi kích thước hiển thị của Skype trên Website tùy ý của mình bằng cách sử dụng thuộc tính Width và height nhé.