Tạo nút cực đẹp với css 3

<style>
  a.css-button {
    font-size:30px;
    color:#000;
    text-decoration:none;
    display:block;
    width:478px;
    padding:10px;
    border:1px solid #DDD;
    text-align:center;

    -moz-border-radius:5px;
    -webkit-border-radius:5px;
    -o-border-radius:5px;
    border-radius:5px;

    background:#FFFFFF;
    background:-webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#FFFFFF), to(#EEE));
    background:-moz-linear-gradient(0% 90% 90deg, #EEE, #FFF);

    -webkit-transition: all .4s ease-in-out;
    -moz-transition: all .4s ease-in-out;
    -o-transition: all .4s ease-in-out;
    transition: all .4s ease-in-out;
  }
  a.css-button:hover {
    color:#fff;
    border-color:#3278BE;

    background:#4195DD;
    background:-webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#4195DD), to(#003C82));
    background:-moz-linear-gradient(0% 90% 90deg, #003C82, #4195DD);
  }
  a.css-button:active {
    background:#4195DD;
    background:-webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#003C82), to(#4195DD));
    background:-moz-linear-gradient(0% 90% 90deg, #4195DD, #003C82);
  }

  a.css-button.notransitions {
    -webkit-transition: none;
    -moz-transition: none;
    -o-transition: none;
    transition: none;
  }
</style>

<p><a href="" class="css-button">Try</a></p>
<p><a href="" class="css-button notransitions">Try</a></p>

Các bạn chạy và xem demo thử nhé!

Cách tích hợp skype vào website

<a href=”Skype:nickcuaban?chat”>

<img title=”Xin chao” src=”http://mystatus.skype.com/bieutuong/nickcuaban&#8221; alt=”” width=”120″ height=”30″ />

</a>
nickcuaban: Thay bằng nick skype của Bạn (thay tại 2 vị trí)
title: Thông báo hiện thị khi người dùng di chuột qua biểu tượng Skype
bieutuong: Nhận các giá trị ” bigclassic”; “mediumicon”; “smallclassic”; “balloon”
Các Bạn có thể thay đổi kích thước hiển thị của Skype trên Website tùy ý của mình bằng cách sử dụng thuộc tính Width và height nhé.

 

Lỗi font trong php

Nếu bạn gặp trường hợp như thê snayf thì hãy làm theo cách sau nhé!

Đặt đoạn code này sau đoạn kết nối csdl:

mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
mysql_query("SET CHARACTER SET utf8");
mysql_query("SET COLLATION_CONNECTION = 'utf8_unicode_ci'");

Và đặt đpạn code này trên mỗi thẻ head: 
<metahttp-equiv="Content-Type"content="text/html; charset=utf-8"/>

Cấu trúc của một thẻ html

Một thẻ html sẽ có cấu trúc như sau:

* Đối với thẻ có nội dung:

– Ký hiệu mở thẻ <ten tag>, ký hiệu đón thẻ </ten thẻ> ví dụ thẻ a: <a></a>

vậy thì ở đây bắt buộc phải có dấu <> và </>

– Thuộc tính của thẻ. ví dụ: thẻ <img> phải có thuộc tính src=” ” hoặc là alt=”” vân vân 🙂

* Đối với thẻ rỗng:

– chúng ta chỉ cần < tên thẻ > là được. ví dụ: <hr> nó sẽ ko có thẻ đóng nhé!