Thứ 7 ngày 16

Ở Định Công 4 năm trời mà bây giờ mới biết có 3 loại Định Công, nếu đi dọc từ ngoài Giải Phóng vào thì sẽ theo thứ tự sau:

– Đinh Công

– Định Công Hạ

– Định Công Thượng

😦 Hôm nay đi mua tạ cho người yêu mà tìm mãi mới ra được cái quán bán tạ ở Định Công Hạ, đến mệt 🙂