Lăng mộ của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã được ghi trên Google maps

Chỉ sau ngày hôm nay lăng mộ của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã được ghi địa điểm chính thức trên google maps.

 

 

 

 

Sự ra đi của Đại Tướng đã làm thế giới chú ý nhiều ngày qua và đây có lẽ là một món quà đặc biệt của công ty google dành cho Đại Tướng. Một việc làm rất ý nghĩa với người dân Việt Nam chúng ta.

 

Do Trinh | Click để vào xem nguồn Handfind.com

[Sưu tầm] Hình ảnh Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.

Bộ hình ảnh được sưu tầm bởi một nhà giáo quê gốc Hưng Yên và đã may mắn nhiều lần được gặp Đại Tướng. Và đây là những hình ảnh của Đại Tướng và các chiến sĩ cách mạng Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

ĐẠI TƯỚNG trong sở chỉ huy chiến dịch Mường Thanh

Câu nói và chữ ký của ĐẠI TƯỚNG.

Chiên thắng

Hình ảnh bộ đội ta ăn mừng chiến thắng trên xác máy bay.

Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ.

Do Trinh | Click để vào xem nguồn Handfind.com