Lỗi SELECT LEFT(str,len) FROM TABLE trong codeigniter

Nếu bạn đã từng gạp lỗi này trong quá  trình làm việc với codeigniter thì đây sẽ là giải pháp cho các bạn!

 

Error Number: 1064

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‘AS intro2 FROM (`products`)’ at line 1

SELECT `id`, `name`, `price`, `images`, LEFT(intro, `70)` AS intro2 FROM (`products`)

Filename: D:\xampp\htdocs\motgia\system\database\DB_driver.php

Line Number: 330

 

Hãy thêm FALSE vào cuối câu lênh select.

ví dụ:

$this->db->select(“id,name,price,images,LEFT(intro,70) AS intro2 “,FALSE);
$query = $this->db->get(“products”);
return $query->result();

Điều này không cho phép gọi hàm tự động backtick.

Đưa comment box vào codeigniter, bạn đã biết?

Ngồi cả tối loay hoay mãi mới tìm ra, Mình sẽ chia sẻ và giải thích cho các bạn hiểu nhé. Các công đoạn lấy code js để nhúng vào web chắc thôi mình ko phải nói nữa nhỉ trên mạng cả một bãi mà =)). Mình sẽ bắt tay vào lằm luôn nhé! đây là phần mà hộp comment sẽ hiển thị:

<div data-href=”<?php echo current_url(); ?>” data-width=”640″ data-mobile=”auto-detect” data-num_posts=”7″></div>

  • <?php echo current_url(); ?> – đây chính là phần sẽ trả về  URL hiện tại của trang web đấy các bạn. ví dụ của mình là:

http://localhost/xxx/index.php/home/articleDetail/41&#8221;

  • data-width=”640″  – là độ rộng của hộp comment.(nên tối thiểu 400px)
  • data-mobile=”auto-detect” –  Vì mỗi thiết bị di động có một cách hiển thị khác nhau nên mình sẽ để mặc định là auto-detect nó sẽ tự động nhận diện được mobile device mà hiển thị cho đẹp. ok next!
  • data-num_posts=”7″ – Đây là số comment được hiển thị lên.

Còn dưới đây là tất cả các thuộc tính chúng ta có thể ref thêm:

  • href – the URL for this Comments plugin. News feed stories on Facebook will link to this URL. Note: After July 2013 migration, href should be an absolute URL.
  • width – the width of the plugin in pixels. Minimum recommended width: 400px.
  • colorscheme – the color scheme for the plugin. Options: ‘light’, ‘dark’
  • num_posts – the number of comments to show by default. Default: 10. Minimum: 1
  • order_by – the order to use when displaying comments. Options: ‘social’, ‘reverse_time’, ‘time’. Default: ‘social’
  • mobile – whether to show the mobile-optimized version. Default: auto-detect.

OK thanks vì đã đọc bài viết.

Handfind.com

Sử dụng hàm date trong codeigniter.

Đôi khi các bạn gặp khó khăn khi hiển thị định dạng ngày ra phải không? mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé!

đây là ví dụ về định dạng mang “phong cách” VN: 

Bên model mình sẽ có câu select này:

$this->db->select(“DATE_FORMAT (tbl_tin.Ngay, ‘%d – %m -%Y’) AS date,FALSE);

Bên view mình sẽ show biến “date” ra thôi. ok

để biết thêm kiểu định dạng các bạn có thể tham khảo:

Specifier  
%a Abbreviated weekday name (Sun..Sat)
%b Abbreviated month name (Jan..Dec)
%c Month, numeric (0..12)
%D Day of the month with English suffix (0th1st2nd3rd, …)
%d Day of the month, numeric (00..31)
%e Day of the month, numeric (0..31)
%f Microseconds (000000..999999)
%H Hour (00..23)
%h Hour (01..12)
%I Hour (01..12)
%i Minutes, numeric (00..59)
%j Day of year (001..366)
%k Hour (0..23)
%l Hour (1..12)
%M Month name (January..December)
%m Month, numeric (00..12)
%p AM or PM
%r Time, 12-hour (hh:mm:ss followed by AM or PM)
%S Seconds (00..59)
%s Seconds (00..59)
%T Time, 24-hour (hh:mm:ss)
%U Week (00..53), where Sunday is the first day of the week
%u Week (00..53), where Monday is the first day of the week
%V Week (01..53), where Sunday is the first day of the week; used with %X
%v Week (01..53), where Monday is the first day of the week; used with %x
%W Weekday name (Sunday..Saturday)
%w Day of the week (0=Sunday..6=Saturday)
%X Year for the week where Sunday is the first day of the week, numeric, four digits; used with %V
%x Year for the week, where Monday is the first day of the week, numeric, four digits; used with %v
%Y Year, numeric, four digits
%y Year, numeric (two digits)
%% A literal “%” character
%x x, for any “x” not listed above

ok ! nếu bạn có thắc mắc cứ để lại cm. bye!