Google maps ưu tiên nước USA hơn :)


hi các bạn truy cập vào google maps thì mặc định nó sẽ đưa bạn về bản đồ của USA, cái này thú vị nhỉ?

Bạn có muốn tạo ra maps trên internet mạnh như google maps nhưng mặc định là maps of Vietnam không?

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s