Mật khẩu wordpress được mã hóa MD5


Nếu bạn có cài wp lên local mà quên password thì hãy vào db của wp và mở bảng wp_user ra nhé, tìm đến tên user mà bạn đã cài ban đầu và xóa trường user_pass đi và thay thế đoạn md5 mà bạn mã hóa vào nhé.

Bạn có thể sử dụng dịch vụ mã hóa md5 trực tuyến hoặc sử dụng tính năng mã hóa trên lingoes, mình thì hay dùng mã hóa trên lingoes cho lẹ 🙂

Cám ơn các bạn, nếu có thức gì hãy cm bên dưới nhé!

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s