Tạo thumbnail trong PHP mà không phải code (dùng Timthumb)


Chào các bạn đã tiếp tục đọc các post của mình :). Hôm nay là ngày rất đẹp trời và mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn chưa biết đến công cụ này.

Bình thường các bạn làm website sẽ liên quan rất nhiều đến ảnh và một điều không tránh khỏi đó là tạo thumbnail cho ảnh (Nếu bạn chưa biết thì search xem thumbnail là gì 🙂 ).

Ok chúng ta sẽ đi vào vấn đề thôi:

Đầu tiên các bạn sẽ download file này về -> link download sau đó các bạn sẽ để nó cùng với file ảnh mà bạn muốn resize.

Sau đó các bạn đến thẻ img nơi mà cần tạo ảnh thumbnail và chú ý đoạn code sau:

<img src=”timthumb.php?src=anhcanthunho.jpg&h=100&w=100″ />

sau khi đã đặt đúng như thế này thì chúng ta đươcj một cái ảnh rộng 100px và cao 100px

Ok! bạn đã hiểu chưa?

Ngoài ra nó còn một vài tham số nữa, bạn có thể tham khảo:

<

p style=”text-align:left;”>q: chất lượng ảnh từ 1-100

c : position in the center (this is the default)

t : align top

tr : align top right

tl : align top left

b : align bottom

br : align bottom right

bl : align bottom left

l : align left

r : align right

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s