Thứ 7 ngày 16


Ở Định Công 4 năm trời mà bây giờ mới biết có 3 loại Định Công, nếu đi dọc từ ngoài Giải Phóng vào thì sẽ theo thứ tự sau:

– Đinh Công

– Định Công Hạ

– Định Công Thượng

😦 Hôm nay đi mua tạ cho người yêu mà tìm mãi mới ra được cái quán bán tạ ở Định Công Hạ, đến mệt 🙂

 

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s