Kiểm tra phiên bản hiện tại của yii


Bạn chỉ cần vất đoạn code sau vào bất kỳ action nào rồi chạy sẽ thấy ngay phiên bản hiện tại.

echo Yii::getVersion();

Advertisements

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s