OT là gì? What …


OT là gì? What is OT?

OT là Over Time, tức là quá giờ. trong bất kỳ ngữ cảnh nào ví dụ như làm quá giờ ở công ty, học quá giờ ở trường….

Nguồn: Nghiala.com

Advertisements

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s