Tích hợp yahoo vào website


Không một người dùng Yahoo nào ở Việt Nam nào mà không biết đến trình tin nhắn tức thời Yahoo! Messenger. Vậy làm thế nào để người đọc blog của bạn có thể biết bạn đang online mà tán gẫu hay đơn giản là để họ nhắn cho bạn vài dòng offline? Hãy tìm hiểu đoạn mã sau sẽ cho bạn một số lựa chọn khác nhau.

<a href="ymsgr:sendIM?YahooID"><img border="0" src="http://opi.yahoo.com/online?u=YahooID&m=g&t=ImageNo&l=us"></a>


Nếu bạn muốn trên đó có nội dung lời nhắn soạn sẵn thì sử dụng:

<a href="ymsgr:sendIM?YahooID&m=Nội dung lời nhắn"><img border="0" src="http://opi.yahoo.com/online?u=YahooID&m=g&t=ImageNo&l=us"></a>


Nếu muốn nhiều nội dung hơn:

<a href="ymsgr:sendIM?YahooID&m=Nội dung lời nhắn.%0A%0A Đoạn thứ hai.%0A%0A Đoạn thứ ba"><img border="0" src="http://opi.yahoo.com/online?u=YahooID&m=g&t=ImageNo&l=us"></a>


Ở đây chúng ta lưu ý YahooID là nickname của bạn tại Yahoo. Ví dụ nickname của tôi là dv2n. ImageNo là một trong số: 0, 1, 2 tương ứng lần lượt với các hình bên dưới từ trên xuống mà bạn chọn. Xem thêm cách những biểu tượng đặc biệt từ thứ 6 đến 16 hiển thị online và offline như thế nào.

t=0


t=1


t=2


t=3


t=4


t=5


t=6


t=7


t=8


t=9


t=10


t=11


t=12


t=13


t=14


t=15


t=16


t=17


Bạn hãy xem, nếu tôi online thì các biểu tượng trên mặc nhiên sẽ có màu sáng.

Xong. Bây giờ chúng ta chép đoạn mã này, đăng nhập vào blog: Dashboard->Layout->Add and Arrange a Page Element, chọn Add a Page Element ->HTML/JavaScript và paste vào đây, lưu lại và di chuyển nó đến một vị trí thích hợp trên layout.

Ngoài việc sử dụng Yahoo! Messenger để liên hệ, chúng ta vẫn còn rất nhiều công cụ khác hỗ trợ trên web và tán gẫu trực tuyến. Hãy tìm đọc các bài tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu các công cụ hữu ích và không kém phần thú vị.

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s