Cách tích hợp skype vào website


<a href=”Skype:nickcuaban?chat”>

<img title=”Xin chao” src=”http://mystatus.skype.com/bieutuong/nickcuaban&#8221; alt=”” width=”120″ height=”30″ />

</a>
nickcuaban: Thay bằng nick skype của Bạn (thay tại 2 vị trí)
title: Thông báo hiện thị khi người dùng di chuột qua biểu tượng Skype
bieutuong: Nhận các giá trị ” bigclassic”; “mediumicon”; “smallclassic”; “balloon”
Các Bạn có thể thay đổi kích thước hiển thị của Skype trên Website tùy ý của mình bằng cách sử dụng thuộc tính Width và height nhé.

 

One thought on “Cách tích hợp skype vào website

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s