Lỗi SELECT LEFT(str,len) FROM TABLE trong codeigniter


Nếu bạn đã từng gạp lỗi này trong quá  trình làm việc với codeigniter thì đây sẽ là giải pháp cho các bạn!

 

Error Number: 1064

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‘AS intro2 FROM (`products`)’ at line 1

SELECT `id`, `name`, `price`, `images`, LEFT(intro, `70)` AS intro2 FROM (`products`)

Filename: D:\xampp\htdocs\motgia\system\database\DB_driver.php

Line Number: 330

 

Hãy thêm FALSE vào cuối câu lênh select.

ví dụ:

$this->db->select(“id,name,price,images,LEFT(intro,70) AS intro2 “,FALSE);
$query = $this->db->get(“products”);
return $query->result();

Điều này không cho phép gọi hàm tự động backtick.

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s