Bắt đầu seri về PHP cơ bản


Xin chào toàn thể các bạn, mình làm việc với PHP chưa lâu nhưng có một chút kinh nghiệm với ngôn ngữ này. Nhân thời gian không bận mà cũng cũng không rảnh rỗi mình viết một seri về PHP. Mình sẽ viết những cái cơ bản nhất cho đến những cái phức tập nhất mà mình biết. Hy vọng các bạn sẽ đón nhận nó và ủng hộ cho mình!

Thanks all!

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s