Cách mount file iso trực tiếp trên windows 8/windows 8.1


Thông thưởng các phiên bản win khác các bạn muốn extract một file có đuôi mở rộng dạng iso thì phải cài thêm một phần mềm của hãng thứ 3 nhưng với chức năng built-in của windows 8 – windows 8.1 thì điều đó là không cần thiết. Để làm được điều này các bạn làm theo các bước như sau:

click chuột phải vào  .iso file > Properties > click “Change”  bên trong thẻ  “General” tab > click chọn mặc định vào  “Windows Explorer” > OK

Vậy là ok bh các bạn có thể nhìn sang bên trái của explorer đã thấy xuất hiện DVD drive của các bạn chưa?

 

Cùng tác giả http://websgle.com/mount-file-iso-tren-windows-8-8-1/

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s