Rắn và Mềm!


Cuộc sống nào phải lúc nào cũng như ý muốn, chúng ta không có quyền chọn bố mẹ nhưng chúng ta có quyền chọn tương lai và số phận, hãy sống và học tập hết mình lúc chúng ta còn trẻ đừng để đến hết tuổi trẻ rồi hối tiếc. Những lúc mất tinh thần, xem “Quà tạng cuộc sống” có lẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất đối với mình.

“Những thứ rắn đến mấy gặp điều kiện  không thuận lợi thì cũng phải mềm ”

 

Chăm học hôm nay không lo xin việc ngày mai.

 

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s