Nản hay không?


Ôi dời! vẫn cái thói ko tập trung hay đi miên man sang các vấn đề khác để rồi khi vào vấn đề chính thì lại lúng túng – loay hoay chẳng biết phải giải quyết thế nào, lại phải làm phiền người khác.

 

 

bốp bốp! tỉnh lại tao xem cái nào! m dạo này mất hết tinh thần rồi đấy.  Đừng để người khác nói mình là sờ tú pid rồi mới ngại nhé! hãy ngại với bản thân mình trước đi rồi sau này mới đỡ ngại với người ngoài…

Buồn Buồn Buồn!

Đi ngủ đê sương xuống hại sức khỏe vãi điện =))

 

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s