Lăng mộ của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã được ghi trên Google maps


Chỉ sau ngày hôm nay lăng mộ của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã được ghi địa điểm chính thức trên google maps.

 

 

 

 

Sự ra đi của Đại Tướng đã làm thế giới chú ý nhiều ngày qua và đây có lẽ là một món quà đặc biệt của công ty google dành cho Đại Tướng. Một việc làm rất ý nghĩa với người dân Việt Nam chúng ta.

 

Do Trinh | Click để vào xem nguồn Handfind.com

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s