[Sưu tầm] Hình ảnh Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.


Bộ hình ảnh được sưu tầm bởi một nhà giáo quê gốc Hưng Yên và đã may mắn nhiều lần được gặp Đại Tướng. Và đây là những hình ảnh của Đại Tướng và các chiến sĩ cách mạng Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

ĐẠI TƯỚNG trong sở chỉ huy chiến dịch Mường Thanh

Câu nói và chữ ký của ĐẠI TƯỚNG.

Chiên thắng

Hình ảnh bộ đội ta ăn mừng chiến thắng trên xác máy bay.

Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ.

Do Trinh | Click để vào xem nguồn Handfind.com

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s