Lâu và thật lâu!


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Lâu rồi không có cảm giác thoải mái thế này!

 

Lỗi https  chuyển thành http  -> rồi đến đăng nhập admin -> tên miền chỉ trỏ đến trang còn trang con thì không -> không có www thì không ra còn có www thì lại ra (.htaccess thôi mà) -> …. bao nhiêu vấn đề rồi cũng làm xong, cũng chẳng biết vì lý do khỉ gì nữa.  Làm xong thì cứ cho là nó như thế nhưng khi quay lại thử xem nó có phải do lỗi đó không thì nó lại chạy bình thường chẳng phải do exit(); nhưng kệ tiến sư nó => vẫn xóa bình thường :(.

còn cái rewrite nữa. thôi cứ làm từ từ, đâu sẽ có đó “thịt chó sẽ có mắm tôm” =))

viết linh tinh nhiều quá rồi

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s