Đưa comment box vào codeigniter, bạn đã biết?


Ngồi cả tối loay hoay mãi mới tìm ra, Mình sẽ chia sẻ và giải thích cho các bạn hiểu nhé. Các công đoạn lấy code js để nhúng vào web chắc thôi mình ko phải nói nữa nhỉ trên mạng cả một bãi mà =)). Mình sẽ bắt tay vào lằm luôn nhé! đây là phần mà hộp comment sẽ hiển thị:

<div data-href=”<?php echo current_url(); ?>” data-width=”640″ data-mobile=”auto-detect” data-num_posts=”7″></div>

  • <?php echo current_url(); ?> – đây chính là phần sẽ trả về  URL hiện tại của trang web đấy các bạn. ví dụ của mình là:

http://localhost/xxx/index.php/home/articleDetail/41&#8221;

  • data-width=”640″  – là độ rộng của hộp comment.(nên tối thiểu 400px)
  • data-mobile=”auto-detect” –  Vì mỗi thiết bị di động có một cách hiển thị khác nhau nên mình sẽ để mặc định là auto-detect nó sẽ tự động nhận diện được mobile device mà hiển thị cho đẹp. ok next!
  • data-num_posts=”7″ – Đây là số comment được hiển thị lên.

Còn dưới đây là tất cả các thuộc tính chúng ta có thể ref thêm:

  • href – the URL for this Comments plugin. News feed stories on Facebook will link to this URL. Note: After July 2013 migration, href should be an absolute URL.
  • width – the width of the plugin in pixels. Minimum recommended width: 400px.
  • colorscheme – the color scheme for the plugin. Options: ‘light’, ‘dark’
  • num_posts – the number of comments to show by default. Default: 10. Minimum: 1
  • order_by – the order to use when displaying comments. Options: ‘social’, ‘reverse_time’, ‘time’. Default: ‘social’
  • mobile – whether to show the mobile-optimized version. Default: auto-detect.

OK thanks vì đã đọc bài viết.

Handfind.com

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s