Key cài đặt windows 8


Lưu ý chỉ dùng để cài đặt chứ không phải là key bản quyền mãi mãi nhé!

  1. BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4

Advertisements

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s