HAPPY NEW YEAR 2013!!


Happy new year 2013 – ABBA

Một năm mới gặt hái được nhiều thành công nào!

Ngày trước mình học lớp 12 mình cứ nghĩ rằng đó là năm quyết định của cuộc đời mình, nhưng mình nhầm nho nhỏ đó là mỗi giai đoạn đều có một thời gian quyết định. Trong khoảng thời gian đó chỉ là thời điểm phải phấn đấu thật nhiều để có nền tảng cho sau này, tại thời điểm này m nghĩ có lẽ năm nay là năm quyết định của mình, khoảng thời gian trong trường DH là  khoảng thời gian qúy giá nhất để minh rèn luyện bản thân. hãy cố gắng đạt được mục tiêu mình đưa ra nhé!

Tao sẽ làm được! hét to lên nào! Tao sẽ làm được!!!! và hét lên nữa nào! Tao sẽ làm tốt hơn thế!

Để lại comment đê!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s